Premac spol. s r. o.

Calimera®

Uloženie terasovej platne

Pracovný postup

Vzory uloženia terasových platní

Z jednotlivých formátov terasovej platne Calimera® je v závislosti od spôsobu kladenia, možné vytvoriť plochu, od základnej štvorcovej formy až po „divoký formát“ pootočením platní o 90° resp. posunom o polovicu alebo štvrtinu dĺžky.

Terasová platňa Calimera®Terasová platňa Calimera®
Vzory uloženia