Premac spol. s r. o.

Rasterflor®

výška [cm]25
šírka [cm]3060
dĺžka [cm]4040
spotreba [ks/m2] plochy svahu10 (pri hrúbke steny 30 cm)6,7 (pri hrúbke steny 40 cm)
hmotnosť kusu [kg]3348
hmotnosť palety [kg]1510990
množstvo na palete [ks]4520
  • konštrukcie nad 100 cm podliehajú statickému posúdeniu zohľadňujúce reálne vlastnosti zeminy, geometriu a priťaženie steny.
  • pre zdvojené steny je nutné taktiež vykonať statický výpočet.
  • v prípade použitia steny ako voľne stojacej steny namáhanej od vetra je vždy nutný statický výpočet.