Premac spol. s r. o.

Parkflor®

výška [cm]20
šírka [cm]36
dĺžka [cm]41
spotreba [ks/m2] plochy svahu12
hmotnosť kusu [kg]23
hmotnosť palety [kg]853
množstvo na palete [ks]36
šírka uloženia [cm]41
  • konštrukcie nad 100 cm podliehajú statickému posúdeniu zohľadňujúce reálne vlastnosti zeminy, geometriu a priťaženie steny
  • v prípade použitia steny ako voľne stojacej steny namáhanej od vetra je vždy nutný statický výpočet