Premac spol. s r. o.

Hangflor®

Normálna výstavba múru,
- Hangflor, hrúbka múru 50 cm -
8,3 ks/ m2 plochy múru
- Hangflor - MIN, hrúbka múru 35 cm - 17,8 ks/ m2 plochy múru

Príklady výstavby múru Hangflor:


- Konštrukcie nad 100cm podliehajú statickému posúdeniu zohľadňujúce reálne vlastnosti zeminy, geometriu a priťaženie steny.
- V prípade použitia steny ako voľne stojacej steny namáhanej od vetra je vždy nutný statický výpočet.