Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Elko®

Uholníky Premac-ELKO

Tech. pomoc: so statickým výpočtom
Povrch: vyhotovenie z pohľadového betónu, farba sivá
Hrúbka stien: 12 cm
Šírka prvkov: 50/100 cm 

Zaťažovací stav 1, Šírka 50 cm   

Výška [cm]5580105130155
Dĺžka päty [cm]3050607085
Hmotnosť kg/ks100168215265325

Zaťažovací stav 1, Šírka 100 cm

Výška [cm]5580105130155180205
Dĺžka päty [cm]305060708595110
Hmotnosť kg/ks200335430530650855960

Zaťažovací stav 1, Rohový prvok 90° jednodielny

Výška [cm]5580105130155
Dĺžka päty [cm]3050505050
Hmotnosť kg/ks145215280345410

Premac - ELKO sú vystužené v nasledovných prípadoch zaťaženia

Oceľová výstuž a dĺžka päty jednotlivých stien sa volia na základe statických parametrov.
Uholníky Premac - ELKO sa vyrábajú vo výškach 55, 80, 105, 130, 155, 180 a 205 cm. Uvedených sedem zaťažovacích stavov pokrýva situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v záhradnej a krajinnej zástavbe, ako aj v pozemnom staviteľstve a dopravných stavbách.