Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Elko® flair

Premac-ELKO príklady zakladania

 

 

Základy do nezamŕzajúcej hĺbky

fsfs

Pri zakladaní uholníkov Premac-ELKO výšky 105 až 155 cm je potrebné vyrobiť cca 20-30 cm hrubú nosnú vrstvu z betónu C12/15. Pod ňou je až do nezamŕzajúcej hĺbky cca 80 cm potrebné vytvooriť mrazuvzdorný podklad.

Jednoduché základy 

Podľa zaťaženia môžu byť uholníky Premac-ELKO až do konštrukčnej výšky 80 cm priamo položené do zavlhnutého betónu C12/15. Pod cca 10 cm hrubou betónovou vrstvou je potrebné vytvoriť cca 10 cm vrstvu mrazuvzdorného podkladu.

Päta na údolnej stene

Pri odkopoch na hranici môže byť päta uholníka umiestnená na nižšom pozemku. V takomto prípade zaťaženia ponúkame alternatívu povrchovej úpravy vnútornej strany uholníka. Vybudovanie základov sa vykoná ako jednoduché základy. Vzhľadom na horizontálne zaťaženie môže byť potrebný podporný základ pred pätou. Treba ho zhotoviť zo strany stavby a prípadne aj posúdiť.

Ukladanie a skladovanie Premac-ELKO

 

 

Spájanie a ukotvenie jednotlivých prvkov

Spájanie a ukotvenie Premac-ELKO

Uholníky po vzájomnom spojení a prisypaní výplňovou zeminou tvoria stabilný homogénny oporný múr. Zvlášť pri oporných stenách, ktorých výška presahuje 1 m, je potrebné vzájomné spojenie realizovať cez oká zabudované v hornej zvislej časti steny. Cez tieto oká sa prevlečie oceľový prút s priemerom 14 mm a vyklinuje. 

Doprava a montáž

Doprava a montáž Premac - ELKO

Manipulácia s uholníkmi sa vykoná pomocou lana uchyteného o závesné oká s vhodnými zdvíhacími mechanizmami.

Upozornenie pri budovaní steny

Budovanie steny Premac - ELKO

Pri budovaní steny treba zabrániť možnému nárazu päty uholníka na pevný podklad vhodnou elastickou podložkou a možnému otieraniu závesného lana o zvislú stenu dielca vložením hranola medzi lano a zvislú časť uholníka.

Dôležité odporúčania pre všetky vonkajšie rohy    

Pre vystuženie rohu je nutné veľkoplošne stabilizovať rohovúplochu vrstvou betónu
Pre naviazanie vonkajšieho rohu je vždy potreba toľko prvkov soskrátenou pätou, aká je dĺžka päty prvku. Napríklad s 50 cm širokými prvkami: Dĺžka päty 195 cm = 4 prvkyso skrátenou pätou (vrátane rohového dielu)
Pre konštrukčné výšky 180 až 455 cm odporúčame dĺžkuzapustenia 100 cm