Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Elko® flair

Premac-ELKO flair

Tech. pomoc: so statickým posudkom
Povrch: Kamenná drť, viditeľné strany, horná časť a zadná strana brokovaná
Hrúbka stien: 12 cm
Šírka prvkov: 50/100 cm, rohový diel 50/50 cm

Zaťažovací stav 1, Šírka 50 cm

Výška [cm]5580105130155
Dĺžka päty [cm]3050607085
Hmotnosť kg/ks100168215265325

Zaťažovací stav 1, Šírka 100 cm

Výška [cm]5580105130155
Dĺžka päty [cm]3050607085
Hmotnosť kg/ks200335430530650

Zaťažovací stav 1, Rohový prvok 90° jednodielny

Výška [cm]5580105130155
Dĺžka päty [cm]3050505050
Hmotnosť kg/ks145215280345410

Premac - ELKO flair sú vystužené v nasledovných prípadoch zaťaženia

Oceľová výstuž a dĺžka päty jednotlivých stien sa volia na základe statických parametrov.
Uholníky Premac - ELKO flair sa vyrábajú vo výškach 55, 80, 105, 130 a 155 cm. Uvedených päť zaťažovacích stavov pokrýva situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v záhradnej a krajinnej zástavbe, ako aj v pozemnom staviteľstve a dopravných stavbách.