Premac spol. s r. o.

Pochváľte sa realizáciou s produktmi Premac

Sme na trhu už 30 rokov a rozdávame ceny za 5000 €

Premac prináša výzvu, a to nie hocijakú. Počas mesiacov september a október 2021 prebieha na stránke www.premacma30.sk súťaž o najkrajšie stavby a realizácie s produktmi Premac. Zapojiť sa môžu realizačné firmy, ktoré realizovali stavbu s využitím Premac produktov či majiteľ akejkoľvek realizácie,ktorej súčasťou sú výrobky Premac. Jedinou podmienkou je, aby stavba či realizácia nebola staršia ako 10 rokov.

Jednoduché pravidlá

Súťaž„Premac má 30“ je rozdelená na dve kategórie – kategóriu pre realizátorov a druhú pre majiteľov stavieb. Do súťaže sa zapojíte vyplnením jednoduchého formulára na súťažnom webe, v ktorom stačí uviesť niekoľko kontaktných údajov v prípade výhry a fotografie samotnej realizácie.Na tých si dajte určite záležať; práve fotografia totiž najlepšie ukáže výslednú realizáciu.

Harmonogram súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto má k dispozícii aspoň jednu fotografiu stavby, plota, terasy či akejkoľvek inej realizácie s použitím Premac výrobkov. Súťažiaci môžu nahrávať fotografie na web www.premacma30.sk do konca septembra. Počas prvých októbrových dní vyberie porota 10 realizácií z každej kategórie a záver je už v rukách hlasujúcich. Tí rozhodnú, ktoré stavby sú tie najkrajšie a vyhrajú finančnú odmenu. Hlasovanie bude prebiehať do konca októbra.

Od 1.9.2021 do 30.9.2021 prihlasovanie realizácií (nie starších ako 10 rokov).
Od 1.10.2021 do 5.10.2021 porota vyberá najlepšie stavby z každej kategórie.
Od 6.10.2021 do 31.10.2021 hlasovanie za najlepšie stavby vybrané porotou.

Vyhrať môže takmer každý

V každej kategórii – realizátori i majitelia – budú zvolení traja výhercovia. Prvé miesto získava finančnú odmenu v hodnote 800 €, druhé miesto vyhráva 500 € a tretie 300 €. Výhry sú teda naozaj hodnotné a motivácia na zapojenie sa do súťaže je veľká pre každého.

Je pripravených až 33 výhier pre hlasujúcich.

Tí môžu vyhrať 3× finančnú odmenu v hodnote 300 € a 30× nákupnú poukážku v hodnote 30 € do najspoľahlivejšieho internetového obchodu. Svoju šancu na výhru môžete rapídne zvýšiť pravidelným hlasovaním. Nový hlas môžete odovzdať každých 24 hodín.Vyskúšajte svoje šťastie a zapojte sa!

30. narodeniny vo veľkom štýle

Súťaž vznikla ako nástroj, vďaka ktorému môže firma odmeniť zákazníkov a spokojných klientov za dôveru počas 30 rokov existencie spoločnosti.Počas tohto obdobia sa stihlo veľa zmeniť – rozšíril sa sortiment, pribudli nové tovary a modely, zlepšili sa technológie. Premac sa dlhodobo snaží prispôsobovať produktové portfólio požiadavkám zákazníkov.