Premac spol. s r. o.

Premaco® strop

Premaco® Stropná tvárnica

tvárnicaST20ST25UH19DP70
výška [cm]2025199
šírka [cm]25
dĺžka [cm]62623062
hmotnosť kusu [kg]29331321
hmotnosť palety [kg]147013401190713
spotreba [ks/m2]5,715,7110,535,71
množstvo na palete [ks]50409033
množstvo vložiek s plnou bočnou stenou [ks]105
osová vzdialenosť70703870/38*
  • * z tvárnic DP70 možno rozlomením získať 2 kusy 1/2 DP70 pre osovú vzdialenosť nosníkov 38 cm
  • tvárnice s plnou bočnou stenou zabraňujú zatečeniu betónu, používajú sa u vencov a prievlakov
nosníkEN100 -EN840
dĺžka [cm]100 - 840 á 20
šírka [cm]12
výška [cm]4
hmotnosť [kg/bm]12
spotreba [bm/m2]1,432,63
osová vzdialenosť [cm]7038

Spotreba výplňového betónu C20/25

Strop s tvárnicamibez nadbetónunadbetón 4 cmnadbetón 5 cm
ST200,06 m3/m20,100 m3/m20,110 m3/m2
ST250,074 m3/m20,114 m3/m20,124 m3/m2