Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Premaco strop

Stropné tvárnice

Stropná tvárnicaST20ST25UH19DP70
výška [cm]2025199
šírka [cm]25
dĺžka [cm]62623062
Hmotnosť kusu [kg]27301321
Spotreba [ks/m2]5,715,7110,535,71
Osová vzdialenosť [cm]70703870/38*
Množstvo vložiek celkovo [ks/pal]50409072
Množstvo vložiek s plnou bočnou stenou [ks/pal]105
Hmotnosť [kg/pal]1470134011901540


* - z debniacich platní DP70 možno rozlomením získať 2 kusy 1/2 DP70 pre osovú vzdialenosť nosníkov 38 cm
Pozn.: tvárnice s plnou bočnou stenou zabraňujú zatečeniu betónu, používajú sa u vencov a prievlakov

Stropný nosník PREMACO EN

TL2 - Stropný systém PremacoTL2 - Stropný systém Premaco
stropný trám EN100 - EN840
dĺžka [mm]1000 - 8400 á 200
šírka [mm]120
výška [mm]40
hmotnosť [kg/bm]12
spotreba [bm/m2]1,432,63
osová vzdialebnosť [mm]700380

Spotreba výplňového betónu C20/25

Strop s tvárnicamibez nadbetónunadbetón 4 cmnadbetón 5 cm
ST200,076 m3/m20,100 m3/m20,110 m3/m2
ST250,074 m3/m20,114 m3/m20,124 m3/m2