Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Premaco strop

Stropné tvárnice

Stropná tvárnicaST20ST25UH19DP70
výška [cm]2025199
šírka [cm]25
dĺžka [cm]62623062
hmotnosť kusu [kg]27301321
spotreba [ks/m2]5,715,7110,535,71
Osová vzdialenosť [cm]70703870/38*

* - z debniacichplatní DP70 možno rozlomením získať 2 kusy 1/2 DP70 pre osovú vzdialenosťnosníkov 38 cm

Spôsob dodávania

Stropná tvárnicaST20ST25UH19DP70
množstvo vložiek celkovo [ks/pal]50409072
množstvo vložiek s plnou bočnou stenou [ks/pal]105
hmotnosť [kg/pal]1470134011901540

Pozn.: tvárnice s plnou bočnou stenou zabraňujú zatečeniu betónu, používajú sau vencov a prievlakov

Stropný nosník PREMACO EN

stropný nosník EN100 až EN840
stropný trám EN100 - EN840
dĺžka [mm]1000 - 8400 á 200
šírka [mm]120
výška [mm]40
hmotnosť [kg/bm]12