Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Premaco strop

Stropné systémy Premaco® je možné použiť pre všetky druhy stavieb v občianskej, priemyselnej aj bytovej výstavbe bez použitia mechanizmov.

Vyskladaním uvedených prvkov a dobetónovaním vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočne spriahnutie prvkov do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie.

Stropný systém Premaco®

je spriahnutý stropný systém, ktorý pozostáva z trámov a vložiek:

stropné tvárnice ST20, ST25, UH19
tvárnice s jednou (UH19) resp. štyrmi (ST20, ST25) priebežnými dutinami vyrobené z obyčajného betónu

debniace platne DP70
bezdutinové vložky vyrobené z obyčajného betónu

stropné trámy EN
tyčové nosné prvky malého prierezu, ktorého spodný pás je vyrobený zo železového betónu C25/30 s vloženým priehradovým nosníkom

VYUŽITE SLUŽBY NAŠEJ TECHNICKEJ KANCELÁRIE

Spracovanie dokumentácie:

Pre každú zákazku spracovávame v spolupráci sprojektantom samostatne technickú dokumentáciu stropnej konštrukcie.Dokumentácia je bezplatnou súčasťou dodávky.

Príklad riešenia stropu PREMACO:

príklad riešenia stropu PREMACO
výkres skladby
výkres výstuže
Výpis prvkov stropu PREMACO

Výhody stropného systému

  • nízka spotreba betónu
  • možnosť previazania s monolitickým betónom
  • dobrá priľnavosť omietky
  • vysoká únosnosť stropu, malá vlastná hmotnosť
  • jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov
  • rýchlosť a presnosť kladenia
  • rovný podhľad a plochy bez potreby debnenia