Premac spol. s r. o.

Premaco® strop

Technika Strop

Technika Strop

Výroba a kontrola našich produktov zodpovedá európskym normám.

Betónový stropný systém Premaco® predstavuje progresívnu technológiu zhotovenia monolitickej železobetónovej stropnej konštrukcie. Spája v sebe viaceré prednosti: vysoká únosnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť ukladania, kvalitný podklad pre nanášanie omietky ako aj ekologická nezávadnosť. Uplatnenie nájde pri stavbách v občianskej, priemyselnej aj bytovej výstavbe.

Stropný systém sa skladá z dvoch základných komponentov. Prvým sú stropné nosníky - trámy s priehradovým nosníkom a betónovým pásom, druhým sú betónové stropné tvárnice - vložky. Vyskladaním jednotlivých prvkov a dobetónovaním vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie uvedených prvkov do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie.

Premaco® Stropný nosník

Tyčový nosný prvkok malého prierezu, ktorého spodný pás je vyrobený zo železového betónu C25/30 s vloženým priehradovým nosníkom. Stropné nosníky sú dostupne od dĺžky 1,00 metra až do 8,40 metra.

Premaco® Stropné tvárnice

Tvárnice s jednou (UH19) resp. štyrmi (ST20, ST25) priebežnými dutinami vyrobené z obyčajného betónu. Tvárnice DP70 sú bezdutinové stropné vložky vyrobené z obyčajného betónu.

Skladba stropného sytému

Premaco® strop 20+0: tvárnice ST20 a stropné nosníky 1,00 m až 5,60 m.

Premaco® strop 20+4: tvárnice ST20 a stropné nosníky 5,80 m až 6,60 m.

Premaco® strop 25+0: tvárnice ST25 a stropné nosníky 5,80 m až 6,60 m.

Premaco® strop 25+5: tvárnice ST25 a stropné nosníky 6,80 m až 7,40 m.

Premaco® strop 25+5: tvárnice ST25 a zdvojené stropné nosníky 7,60 m až 8,40 m.

Výhody stropného systému

nízka spotreba betónu, možnosť previazania s monolitickým betónom, dobrá priľnavosť omietky, vysoká únosnosť stropu, malá vlastná hmotnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť kladenia, rovný podhľad a plochy bez potreby debnenia.

Spracovanie dokumentácie stropného systému

Pre každý projekt vypracujeme v spolupráci s projektantom samostatne technickú dokumentáciu stropnej konštrukcie. Dokumentácia je vypracovaná bezplatne pri objednaní stropného systému. Využite služby technickej kancelárie a kontaktuje nás na stropy@premac.sk