Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Priečkové tvárnice

PT10
Šírka cm10
Dĺžka / Výška50/23,8 cm
Spotreba8 ks/m2
Hmotnosť kg ks/paleta18/1820
Množstvo ks/paleta100
Spotreba malty litrov/m24

Priečkové betónové tvárnice PT10

Priečkové betónové tvárnice PT10
  • šírka mm: 100
  • dĺžka x výška mm: 495 x 238
  • rozmer rastra steny mm: 500 x 250 x 100
  • hmotnosť kg: 18
  • spotreba tvárnic ks/m2: 8
  • spotreba malty l/m2: 4
  • Stena z tvárnic PT10 - Tepelný odpor R [m2.K.W-1]: 0,200

Spôsob dodávania

Výrobky je možné dodávať na celé palety. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta 10% amortizácia. Každá paleta obsahuje 10 deliteľných tvárnic polovičných (štvrtinových) a 10 deliteľných tvárnic tretinových.

Postup vyhotovenia steny

Tvárnice ukladať uzatvorenou stranou navrch do maltového lôžka s 1/3 alebo 1/2 väzbou. Ložné škáry musia byť riadne vyplnené maltou. Styčné škáry spájať na doraz, nasucho bez malty.

PT10 - normálny kus

PT10 - normálny kus

PT10 - deliteľný kus tretinový

PT10 - deliteľný kus tretinový

PT10 - deliteľný kus polovičný (štvrtinový)

PT10 - deliteľný kus polovičný (štvrtinový