Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Priečkové tvárnice

priečkové tvárnice

Priečkové tvárnice je možné použiť na murovanie nenosných deliacich konštrukcií a prímuroviek.

Betónová tvárnica z prostého betónu PT10 s dvomi radmi päťstranne uzatvorených vzduchových komôr.

Priečkové tvárnice majú množstvo výhod a sú vhodné na:

murovanie nenosných deliacich konštrukcií, prímuroviek...

jednoduché a rýchle murovanie systémom spojenia pero + drážka - bez malty

minimálna spotreba malty, len vodorovná špára, vrchná časť otvorov uzavretá

dobrá priľnavosť omietky

tvárnice je možné upravovať vŕtaním, sekaním, frézovaním

deliteľné priečkové tvárnice v každej palete