Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Prvky hrubej stavby

Prvky hrubej stavby patria k ucelenému stavebnému systému, ktorý obsahuje murovací materiál a prvky na rôzne účely použitia.

Súčasťou kompletného stavebného systému Premac sú:

  • debniace betónové tvárnice
  • priečkové betónové tvárnice
  • bytbloky
  • stropný systém PREMACO EN

Stropný systém PREMACO®EN

Stropná konštrukcia PREMACO EN firmy PREMAC, spol. s r.o. je predstaviteľom v súčasnosti veľmi progresívnej technológie zhotovovania monolitických železobetónových stropných konštrukcií.

Spája v sebe viaceré prednosti: vysoká únosnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť ukladania, kvalitný podklad pre nanášanie omietky ako aj ekologická nezávadnosť.

Stropný systém sa skladá z dvoch základných komponentov. Prvým sú trámy s priehradovým nosníkom a betónovým pásom, druhým sú betónové stropné vložky. Dobetónovaním vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie uvedených prvkov do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie.

V snahe urýchliť a zjednodušiť projektovanie a stavebné práce vypracovali sme a predkladáme Vám Technickú príručku stropného systému z trámov a vložiek PREMACO EN.