Premac spol. s r. o.

Prospešné projekty

Ani pomoc komunitným alebo verejným priestorom, ktoré potrebujú opraviť, či skrášliť, nám nie je cudzia. Pozrite si naše prospešné projekty.

Denne pomáhajú Vám

Denne pomáhajú Vám

Hasiči z obce Šuja a projekt novej zbrojnice Čítať viac...