Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Zámková

Modern Palisáda

formát 10 x 11 cm

Pre plochy, ktoré je potrebné ukončiť, prevýšiť, ohraničiť, resp. podoprieť. Zámková palisáda so svojim špecifickým tvarom umožňuje vytvárať ľubovoľne oblúky a zakrivenia.