Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Žľabovka plytká

žľabovka plytká

žľabovka plytká

rozmer: 50 x 20 x 5,5 (8) cm
hmotnosť ks/paleta: 15,8/1160 kg
množstvo ks/paleta: 72