Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Zámkové palisády Ø11 cm

Uloženie pre palisády, minipalisády, zámkové palisády

Údaje pre kladenie

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

Betónové lôžko

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovíte betónové lôžko (min. C16/20), zrnitosť 0/8 – 0/16 mm, konzistencie K1 a zarovnáte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy palisády pri zohľadnení jej výšky.

Uloženie palisád

Ukladanie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha palisád musí byť pred uložením dôkladne navlhčená. Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť aby sa celá spodná plocha palisády dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite prísadu do betónu na zlepšenie priľnavosti.

Palisády uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelity použite smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným poklepovým hranolkom. Ihneď po zrovnaní palisády naneste po jej stranách betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory. Betónovú zmes ihneď zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie s lôžkom a priľnutie na palisádu.

Dôležité upozornenie!
Vrchnú plochu palisád je potrebné pri doprave, pri manipulácii a pri kladení dôsledne chrániť pred mechanickým poškodením.

Špárovanie

Palisády sa ukladajú v zásade bez špár na doraz. Vzhľadom na materiálové a tvarové tolerancie sa vždy vytvorí špára cca 3 - 5 mm, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu a funkcii palisád.

Čistenie a údržba

Povrch palisád čistiť a udržiavať suchým, resp. mokrým spôsobom. Prípadne výlupky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte.

Zhotovenie okraja z palisád

Palisády sú v rámci svojej výšky mierne kónické (rozšírenie smerom nadol). Pri uložení tak vznikne malá špára (pozri typový list výrobku – špárovanie). Každú palisádu je preto nutné s vodováhou presne vyrovnať do vertikálneho smeru. Palisády sa osádzajú do lôžka z prostého betónu konzistencie S1 do hĺbky cca 1/4 až 1/3 celkovej výšky palisády v závislosti od výšky palisád a zaťaženia zo strany zásypu.
Zadný výplňový materiál by mal byť odvodnený pomocou drenáže. Pre zabránenie prenikania vody a vlhkosti cez špáry doporučujeme zo strany zásypu použiť izolačnú fóliu.

Zhotovenie stupňov z minipalisád

S použitím Minipalisád je možné vytvoriť terénne stupne rôznych výšok a sklonov. Plocha nástupníc môže byť zhotovená z dlažbových alebo platňových prvkov PREMAC uložených do štrkového lôžka, resp. na betónový podklad.

Zhotovenie stupňov zo Zámkových palisád

S použitím Zámkových palisád je možné vytvoriť terénne stupne rôznych výšok a sklonov. Plocha nástupníc môže byť zhotovená z dlažbových alebo platňových prvkov PREMAC uložených do  štrkového lôžka, resp.  na betónový podklad.

Okrajové ukončenie zo Zámkových palisád

Palisády sú v rámci svojej výšky mierne kónické(rozšírenie smerom nadol). Pri uložení tak vznikne  malá škára (pozri typový list výrobku –škárovanie). Každú palisádu je preto nutné s vodováhou presne vyrovnať dovertikálneho smeru. Palisády sa osádzajú do lôžka z prostého betónu konzistencie S1 do hĺbky cca 1/4 až 1/3 celkovej výšky palisády v závislosti od výšky palisád a zaťaženia zo strany zásypu. Zadný výplňový materiál by mal byť odvodnený pomocou drenáže. Pre zabránenie prenikania vody a vlhkosti cez špáry doporučujeme zo strany zásypu použiť izolačnú fóliu.