Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Uloženie palisád

Betónové palisády Premac sa používajú najmä ako oporné múry a obrubníky, pre zaistenie  a upevnenie svahov, pre ohraničenie výsadbových terás a vyvýšených záhonov, aj pre schodiskové konštrukcie a schodiská.

Sú vyrobené z vysoko kvalitného betónu. Palisády majú prirodzene drsný povrch, ktorý umožňuje atraktívny vzhľad "slonej kože". Tento povrch tiež robí palisády Premac veľmi robustnými a odolnými voči znečisteniu.

Betónové palisády Premac sa zhotovujú v závislosti na priereze od určitej výšky z prostého betónu alebo sa vystužujú pomocou pevného zváraného oceľového výstužného koša. Palisády tak spĺňajú všetky statické požiadavky, ktoré majú oporné múry. Stabilita napríklad oporného múru je však dosiahnutá iba prostredníctvom riadnej fixácie palisád v zodpovedajúcom betónovom základe. Správna veľkosť základu musí byť na stavenisku v každom jednotlivom prípade určená a staticky doložená.

Pri osadzovaní palisád dbajte na  to, aby každá palisáda stála kolmo. Pritom môže dôjsť v oblasti hlavy k vzniku malých medzier. Pri spojených palisádach sa tieto škáry uzavrú nepatrnou rotáciou spredu.  Pri osadzovaní možno vyrovnávanie palisád uľahčiť pomocou malých drevených klincov.

Kladenie na základ a osadzovanie

Palisády sa osadzujú do betónového základu. Základ by mal fixovať približne jednu štvrtinu palisády. To tiež vedie k stanoveniu hĺbky základu, pričom je treba zohľadniť výšku základu (hrúbka betónu pod palisádami), ako aj začisťovaciu vrstvu zo štrku alebo pod. Po vykopaní základovej jamy sa uloží začisťovacia vrstva s hrúbkou min. 10 cm štrku alebo pod. a potom sa zhutní. 

Potom sa uloží vrstva vlhkého betónu C12/15, na ktorý sa jednotlivo osadia výškovo a bočne zarovnané palisády. Následne sa pred a za palisádami natiahne betónová opora. Pre dosiahnutie rovnomerného osadenia je nevyhnutné, aby všetky palisády boli pomocou vyrovnávacej šnúry (alebo vodováhy) staroslivo zvisle a lícovo vyrovnané. Ak je nutné, je vhodné použiť čiastočnú fixáciu. Pre tento účel sa odporúča použiť stavebné lepidlo s nízkou tendenciou pre vytváranie výkvetov. Pri múroch od výšky 1 m je treba previesť celé položenie na základ do nezámrznej hĺbky, t.j. najmenej 80 cm hlboko. 

 

Statika a zásyp

Ak je to zo statických dôvodov nutné, odporúčame napríklad na zadnej strane dodatočne použiť napr. Rasterflor, čím sa zemné zaťaženie cenovo výhodne odľahčí. Ak sa rád palisád vysypáva zo zadnej strany pôdou, mali by ste zadnú stranu vystlať komerčne dostupnou plastovou fóliou, aby ste chránili škáry v múre pred znečistením. 

Zásyp na zadnej strane napr. oporných múrov sa musí vykonať z mrazuvzdorného materiálu a dobre zhutniť. Prípadná voda zo svahu sa musí odviesť cez filtračnú vrstvu s drenážou. Inak môže dôjsť v dôsledku rozpínania mrazom k poškodeniu v zásype. 

Osadzovacie pomôcky, hmotnosť

Betónové palisády Premac sa osadzujú jednotlivo, ručne. Väčšie spojené palisády s priemerom 20 cm sú preto vyrobené duté kôli úspore hmotnosti.
Pre uľahčenie práce sú tiež dodávané špeciálne osadzovacie kliešte.

Tip: Ak sa palisády pomocou rovných dosiek, hranolov a svoriek spoja dohromady, vyrovnávanie sa značne zjednoduší.