Premac spol. s r. o.

Priekopová tvárnica

priekopová tvárnica

TBM 1-60. Priekopová tvárnica na spevnenie priekop a jednoduché odvedenie zrážkovej vody z komunikácií.