Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Záhradný

Úprava podložia pre obrubníky

Zásadne je potrebné dodržiavať pokyny návodu na úpravu podložia a uloženia obrubníkov.

Vrchná nosná vrstva

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovte pre obrubníky nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

Betónové lôžko

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovte betónové lôžko (min. C 16/20), zrnitosť 0/8 – 0/16, konzistencie S1 a zarovnajte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy obrubníkov pri zohľadnení výšky obrubníka.

Špárovanie

Obrubník záhradný sa ukladá bez špáry na doraz spojením na pero a drážku.

Obrubník záhradný - špárovanie

Uloženie obrubníkov

Obrubníky ukladáme tak, aby bola plocha betónového lôžka zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha obrubníkov musí byť pred uložením dôkladne navlhčená.

Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť, aby sa celá spodná plocha obrubníka dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite prísadu do betónu na zlepšenie priľnavosti.

Obrubníky uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelity – použite smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným poklepovým hranolkom.

Ihneď po zrovnaní obrubníka naneste po stranách obrubníka betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory.

Betónovú zmes ihneď zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie s lôžkom a priľnutie na obrubník.

Obrubník záhradný - Príklad uloženia

Čistenie a údržba

Obrubníky čistite a udržiavajte suchým resp. mokrým spôsobom. Prípadne výlupky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte.