Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Záhradný

Uloženie obrubníka

Pracovný postup

Vzor uloženia obrubníka

Vzor uloženia Parkového obrubníka

Obrubník záhradný sa ukladá bez špáry na doraz spojením na pero a drážku.

Vzor uloženia Parkového obrubníka