Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

L

Uloženie obrubníka

Betónový obrubník L sa kladie do štrkového lôžka. Sú možné dva varianty uloženia. S pohľadovou hranou oblou alebo s pohľadovou hranou rovnou.