Premac spol. s r. o.

Premac, spol. s r.o., Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava

Výroba a predaj zámkovej dlažby a betónových výrobkov

Map Bratislava Zvolen Košice

Informácie, príjem objednávok

Apríl - Október:
Pondelok – piatok: 6,30 - 17,00 hod.


November - Marec:
Pondelok – piatok: 7,00 - 15,30 hod.


(viď kontaktné osoby predaja)

Premac, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17

IČO:  17316138
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka č.: 864/B