Premac spol. s r. o.

Zelený certifikát 2020

Pristupujeme zodpovedne k ochrane životného prostredia aj zberom elektroodpadu.

Získali sme zelený certifikát za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2020.

zelený certifikát za odovzdaný elektroodpad a použité batérie

Certifikát je potvrdením, že naša spoločnosť pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia správnym triedením elektroodpadu a jeho ekologickej recyklácie.

Na bezplatný odvoz elektroodpadu a použitých batérií z našich priestorov využívame služby organizácie SEWA.