Premac spol. s r. o.

Opatrenia v našich prevádzkach v súvislosti s COVID-19

Vážení obchodní partneri a zákazníci,
v súvislosti s mimoriadnou situáciou a v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu COVID-19 ako aj v záujme ochrany zdravia Vás a našich zamestnancov, Vás informujeme o opatreniach v našich prevádzkach.

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a účinnosťou vyhlášky 29/2022 ÚVZ SR s platnosťou  od 14.03.2022  do odvolania, naše prevádzky fungujú v režime ZÁKLAD.

Žiadame našich obchodných partnerov a zákazníkov, aby až do odvolania dodržiavali všetky preventívne hygienické opatrenia:

  • Prekrytie tváre ochrannou maskou typu FFP2 alebo KN95 vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzok spoločnosti PREMAC
  • Používať dezinfekciu
  • Riadiť sa pokynmi poverenej osoby /pracovníka SBS/  alebo zamestnanca  spoločnosti PREMAC

Ďakujeme, že v záujme zdravia nás všetkých rešpektujete a dodržiavate všetky platné nariadenia.