Premac spol. s r. o.

Opatrenia v našich prevádzkach v súvislosti s COVID-19

Vážení obchodní partneri a zákazníci,
v súvislosti s mimoriadnou situáciou a v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu COVID-19 ako aj v záujme ochrany zdravia Vás a našich zamestnancov, Vás informujeme o opatreniach v našich prevádzkach.

Expedícia tovaru pokračuje podľa naplánovaných dopráv a bez zmeny v štandardnom procese v otváracích hodinách.

Výroba pokračuje vo všetkých troch prevádzkach bez obmedzení.

Pri návšteve expedície a pre dodanie tovaru a služieb poučte prosím Vašich zamestnancov, aby rešpektovali bezpečnostné oznamy a pokyny pri vstupe do areálu našich prevádzok a používali ochranné rúška alebo respirátory. V opačnom prípade vstup do našej prevádzky nebude umožnený.

Radi Vám poradíme telefonicky alebo e-mailom.
Kontakty na regionálnych obchodných zástupcov: https://www.premac.sk/kontakt/regionalni-obchodni-zastupcovia/

Ďakujeme, že v záujme zdravia nás všetkých rešpektujete a dodržiavate všetky platné nariadenia.