Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Environmentálne zodpovedný výrobca

Plníme si povinnosť rozšírenej zodpovednosti výrobcu - starostlivosť o obal či výrobok počas celého jeho životného cyklu - od vývoja až po koniec životnosti.

Svojou aktívnou účasťou v systéme RZV (rozšírená zodpovednosť výrobcov) prispievame ku skvalitneniu triedeného zberu odpadov v našich obciach a mestách, šetreniu primárnych zdrojov a zlepšeniu životného prostredia nás všetkých.

Finančné prostriedky uhradené v roku 2021 do systému RZV boli použité na zabezpečenie zberu, prepravy a recyklácie odpadov z triedeného zberu v množstve 102 451 ton.

Triedený zber financujeme prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov OZV NATUR-PACK.