Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Žľabová tvárnica

žľabovka plytká

rozmery: 50 x 20 x 5,5 (8) cm
hmotnosť ks/paleta: 15,8/ 1160 kg
množstvo ks/paleta: 72 ks

Žľabová tvárnica
priečny rez