Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Žľabová tvárnica

Technika tvárnica

Technika Tvárnica

Hladký povrch

Výška 8 cm

Žľabová tvárnica sa používa na odvádzanie zrážkových vôd najmä zo spevnených plôch, komunikácií a ciest.