Premac spol. s r. o.

Vega

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Vibrovanie dlažby

Upozornenie! Žiadne plochy s dlažbou Vega sa  nesmú vibrovať. Výškové rozdiely sa vyrovnávajú doklepávaním gumovým kladivom. Dôležité je dôkladne zvibrovať podkladové dlažbové lôžko na ktoré sa dlažba bude ukladať.