Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Vulkano

Pri kladení dlažby Vulkano je potrebné postupovať nasledovne:

  • jednotlivé prvky dlažby sa kladú rovnobežne. Pritom vznikajú rovnaké šírky riadkov 200 mm. Je nutné dbať na to, aby nevznikali žiadne súvislé vertikálne škáry.
  • dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne.
  • jednotlivé prvky musia byť farebne zmiešané. Jednoduché pravidlo: Vedľa už položeného prvku položte podľa možnosti prvok s iným farebným odtieňom.
  • na dosiahnutie rovného okraja je nutné dlažbu prirezať

dĺžka x šírka x hrúbka v mm

Formát A 10 x 20 x 5 cm
Formát B 15 x 20 x 5 cm
Formát C 20 x 20 x 5 cm
Formát D 25 x 20 x 5 cm,
Formát E 30 x 20 x 5 cm

uloženie vo vrstve na palete