Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Siko®

Rozmery: 20 x 20 cm
Hrúbka dlažby: 8 cm
Hmotnosť: cca 145 kg/m2
Odvodňovacie parametre - Výpočtový odvodňovací výkon:
- Kamenivo >  2-5 mm:  100 000 l.s-1.ha-1
- Percentuálny podiel špár: 9,4 %
- Odvodňovací výkom novej plochy: 9 400 l.s-1.ha-1
- Trvalý odvodňovací výkon: > 300 l.s-1.ha-1

Eko dlažba Siko

Hrúbka dlažby 8 cm

Tvarovky majú na všetkých stranách tvarované dištančné výstupky vytvárajúce škáry s šírkou min. 10 mm.

20 x 20 cm
Výrobné rozmery (mm)188 x 188 x 80
Spotreba ekologicky vydláždenej plochy ks/m2cca 25 kusov