Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Siko®

Technika Eko Dlažba

Technika Eko Dlažba

Hladký povrch

Hrúbka dlažby 8 cm

Eko plocha ~ 9,4 % vsakovacej plochy

Celú plochu udrží bez zbytočnej vody
Eko dlažba Siko® vodu dokonale odvádza do kanálikov, vďaka patentovaným dištančným výstupkom po jej obvode.

Otvory medzi dlažobnými kockami vytvorené dištančnými výstupkami odvádzajú vodu do kanálikov, ktoré ju postupne prepúšťajú do podkladovej vrstvy.

Používa sa hlavne pre parkoviská a odstavné plochy nákladných aj osobných vozidiel, príjazdové cesty, chodníky, nástupištia, priemyselné plochy, garáže. Dláždené plochy sú schopné dlhodobo prepúšťať vodu, sú vysoko zaťažiteľné, pochôdzne aj pojazdné.

Eko dlažba vhodná pre malý spád, patentované dištančné výstupky, vysoká schopnosť prepúšťať vodu, dobre pojazdné a pochôdzné vlastnosti, mrazuvzdorná dlažba, vhodná na strojné kladenie.