Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Siko®

Technika Eko dlažba

hrúbka dlažby 8 cm

Používa sa hlavne pre parkoviská a odstavné plochy pre nákladné aj osobné autá, príjazdové cesty, chodníky, nástupištia, priemyselné plochy, plochy supermarketov, garáže atď. Dláždené plochy sú schopné dlhodobo prepúšťať vodu, vysoko zaťažiteľné, pochôdzne aj pojazdné.