Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Siko®

Plocha
bez zbytočnej vody

Technika Dlažba

Technika Eko Dlažba

Plocha bez zbytočnej vody

Nadbytočná voda na ploche z ekologickej dlažby Siko® je dokonale odvádzaná do zberných kanálikov, vďaka patentovaným dištančným výstupkom po jej obvode.

Otvory medzi dlažobnými kockami Siko® vytvorené dištančnými výstupkami odvádzajú vodu do kanálikov, ktoré ju postupne prepúšťajú do podkladovej vrstvy. Dláždené plochy sú schopné dlhodobo prepúšťať vodu, sú vysoko zaťažiteľné, pochôdzne aj pojazdné. Dlažba Siko® je vhodná aj na strojné kladenie.

Hladký povrch

Základný betónový povrch bez ďalšieho opracovania. Jednoduché spracovanie je doplnené pestrou farebnou škálou.

Systém dvojitého zámku

Pre dokonalé uzamknutie dlažobných kociek. Ochranu proti posunutiu zabezpečujú dookola usporiadané tvarované dištančné a upevňovacie výstupky, ktoré vytvárajú škáry so šírkou min. 10 mm.

dvojitý zámok

Farby

Farby prezentovaných produktov sa môžu líšiť od skutočnosti v dôsledku výrobnej technológie a techniky výroby fotografií.

Formát

Dookola usporiadané tvarované dištančné a upevňovacie výstupky.

Informácie

Výroba a kontrola našich produktov zodpovedá európskym normám.
Produkt je mrazuvzdorný a odolný voči chemickým rozmrazovacím látkam.
Pri výrobe je do betónovej zmesi primiešaná vnútorná hydrofobizácia. Tá výrazne redukuje nasiakavosť prvku voči dažďovej vode a zemnej vlhkosti, čím sa zamedzuje tvorbe výkvetov. Hydrofobizácia taktiež zlepšuje mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam.
Pre vysoko zaťažované plochy nákladnými vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony.
Vysoká priepustnosť vody. Produkty svojou špeciálnou formou zaisťujú vysokú absorpciu vody do zeme.
eko - vsakovacia plocha [%]9,4
eko - výkon vsakovania [l/s.ha]> 270
výška [cm]8
šírka [cm]20
dĺžka [cm]20
spotreba [ks/m2]25
hmotnosť [kg/m2] 145
hmotnosť palety [kg]1560
množstvo na palete [m2]9,6

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Vytvorenie vrchnej nosnej vrstvy

(Súčiniteľ filtrácie materiálu nosnej vrstvy musí byť kf ≥ 5,4 x 10-5 m.s-1)
Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +/- 1 cm.

Pokládka dlažby do dlažbového lôžka

(Súčiniteľ filtrácie materiálu dlažbového lôžka musí byť kf ≥ 5,4.10-5 m.s-1)
Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Škárovanie

Pokládka dlažby sa ukončí škárovaním a vibrovaním. Škáry, resp. vsakovacie drážky musia byť vyplnené škárovacím materiálom frakcie ≥ 2/5 mm. Používajte kamenivo bez jemných a prachových častíc. Drenážne komôrky na spodnej strane budú pri tom čiastočne zaplnené, čo však nemá žiadny vplyv na vsakovaciu schopnosť dláždenej plochy. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie

Celú plochu pozametajte tak, aby škárovací materiál vypĺňal škáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým škárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Konečná úprava

Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte škárovacím materiálom a plochu môžete hneď užívať. Ak je to možné škárovací materiál ponechajte na ploche 2 – 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do škár.

Vzory uloženia dlažby

Jednotlivé formáty dlažby Siko® sa kladú rovnobežne. Je nutné dbať na to, aby nevznikali žiadne súvislé vertikálne škáry.

Príklad použitia dlažby SikoPríklad použitia dlažby Siko
Parkovacia plocha 3,4 x 5,6 metrov

Vyhlásenie o parametroch

na stiahnutie tu

Katalógy na stiahnutie

na stiahnutie tu

Názov
sklad
Cena s DPH / M2
CUBE flair kombiforma SIVA ZULA
sklad:
Predaj skončil
SDS20
SIKO eko-dlažba 19,7x19,7x8 cm SIVÁ * Predaj na celé palety
sklad:
Cena s DPH / M2
 
20,40
bez DPH 17,00 €
SDG20
SIKO eko-dlažba 19,7x19,7x8 cm GRAFITOVÁ * Predaj na celé palety
sklad:
Cena s DPH / M2
 
22,80
bez DPH 19,00 €