Premac spol. s r. o.

Siko®

Technika Eko Dlažba

Technika Eko Dlažba

Pre vysoko zaťažované plochy nákladnými vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony.
Vysoká priepustnosť vody. Produkty svojou špeciálnou formou zaisťujú vysokú absorpciu vody do zeme.
Pri výrobe je do betónovej zmesi primiešaná vnútorná hydrofobizácia. Tá výrazne redukuje nasiakavosť prvku voči dažďovej vode a zemnej vlhkosti, čím sa zamedzuje tvorbe výkvetov. Hydrofobizácia taktiež zlepšuje mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam.
Produkt je mrazuvzdorný a odolný voči chemickým rozmrazovacím látkam.
Výroba a kontrola našich produktov zodpovedá európskym normám.

Hladký povrch

Hrúbka dlažby 8 cm

Eko plocha ~ 9,4 % vsakovacej plochy

Plocha bez zbytočnej vody
Nadbytočná voda na ploche z ekologickej dlažby Siko® je dokonale odvádzaná do zberných kanálikov, vďaka patentovaným dištančným výstupkom po jej obvode.

Otvory medzi dlažobnými kockami vytvorené dištančnými výstupkami odvádzajú vodu do kanálikov, ktoré ju postupne prepúšťajú do podkladovej vrstvy.

Používa sa hlavne pre parkoviská a odstavné plochy nákladných aj osobných vozidiel, príjazdové cesty, chodníky, nástupištia, priemyselné plochy, garáže. Dláždené plochy sú schopné dlhodobo prepúšťať vodu, sú vysoko zaťažiteľné, pochôdzne aj pojazdné.

Eko dlažba vhodná pre malý spád, patentované dištančné výstupky, vysoká schopnosť prepúšťať vodu, dobre pojazdné a pochôdzné vlastnosti, mrazuvzdorná dlažba, vhodná na strojné kladenie.


Farby prezentovaných produktov sa môžu líšiť od skutočnosti
v dôsledku výrobnej technológie a techniky výroby fotografií.