Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Priekopová tvárnica

TBM 1-60, TBM 51-30

Priekopové tvárnice TBM slúžia pre výstavbu priekop a odvodňovacích korýt, pre odvod povrchových vôd pri železničných tratiach, cestách, diaľniciach ako aj ostatných komunikáciách.

priekopová tvárnica

Tvárnice sa ukladajú na rastlú zeminu, na štrkopieskový podsyp alebo na betónový podklad.Spojenie jednotlivých tvárnic sa vykoná dorazením nasucho, spoje sa vyškárujú riedkou cementovou maltou. Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení špáry max. 10 mm. Pri požiadavke na menšie polomery je nutné tvárnice upraviť rezaním.