Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Klasiko® 6/8

Hrúbka dlažby 6 cm

Povrch: hladký, hrany so skosením
Zaťažiteľnosť: hrúbka 6 cm – vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg
Hmotnosť: cca 130 kg/m2

Hrúbka dlažby 6 cm
Tvarovka:10 x 10 cm20 x 10 cm20 x 20 cm
Hmotnosť kg/paleta71112751275
Spotreba ks/m21005025
Množstvo m2/paleta5,289,609,60

* piesková - len Klasiko 20/10 cm / len na špeciálnu objednávku/

Hrúbka dlažby 8 cm

Povrch: hladký so skosenou hranou
Zaťažiteľnosť: hrúbka 8 cm – nákladné vozidlá
Hmotnosť: cca 180 kg/m2 

Hrúbka dlažby 8 cm
Tvarovka:10 x 10 cm20 x 10 cm20 x 20 cm
Hmotnosť kg/paleta73516151440
Spotreba ks/m21005025
Množstvo m2/paleta3,848,647,68

Klasiko 6 cm bezškárová

Povrch: bez skosení s ostrou hranou je zvlášť vhodný pre pojazd pneumatikami, znižuje ich hlučnosť a opotrebova­nie. Takisto je možné použitie aj pri nákupných stredis­kách.

Zaťažiteľnosť: hrúbka 6 cm – vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg
Hmotnosť: cca 130 kg/m2

Klasiko 6 cm bezškárová
Tvarovka20 x 10 cm20 x 20 cm
Hmotnosť kg/paleta1275/ 1430*1275
Spotreba ks/m25025
Množstvo m2/paleta9,6/ 10,80*9,6
* množstvo na palete si vyžiadajte od svojho dodávateľa