Premac spol. s r. o.

Dlažba pre nevidiacich

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Vzory uloženia dlažby

Dlažba pre nevidiacich má špeciálny obmedzený účel použitia. Jej kladenie sa riadi projektom. Vhodným osadením a kombinovaním s bezpečnostnými výstražnými pásmi je možné dosiahnuť primerané architektonické dotvorenie plochy.