Premac spol. s r. o.

Cestný obrubník prechodový

Uloženie obrubníka

Pracovný postup

Vzor uloženia obrubníka

Uloženie cestných obrubníkov

Škárovanie cestných obrubníkov

Cestné obrubníky sú vyrobené  s vymedzovacími výčnelkami, ktoré zaručujú špáru šírky 3 - 5 mm. Túto špáru nedoporučujeme vypĺňať. Ak budú špáry vyplnené, budú mať šírku cca 10 mm a budú vyplnené plastickou príľnavou špárovacou hmotou, resp. cementovou maltou. Viditeľná špára bude po celej dĺžke prehĺbená o 5 mm.

Škárovanie obrubníkov