Premac spol. s r. o.

Cestný obrubník prechodový

Technika Obrubník

Technika Obrubník

Pri výrobe je do betónovej zmesi primiešaná vnútorná hydrofobizácia. Tá výrazne redukuje nasiakavosť prvku voči dažďovej vode a zemnej vlhkosti, čím sa zamedzuje tvorbe výkvetov. Hydrofobizácia taktiež zlepšuje mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam.
Produkt je mrazuvzdorný a odolný voči chemickým rozmrazovacím látkam.
Výroba a kontrola našich produktov zodpovedá európskym normám.

Hladký povrch

Výška 15 (26) cm

Cestný obrubník prechodový je dôležitou súčasťou v budovaní pochôdzných alebo pojazdných komunikácií, ktoré elegantne spájajú.

Ľavý a pravý cestný obrubník prechodový sa využíva ako plynulý prechod medzi cestným obrubníkom a cestným obrubníkom nábehovým.

Cestný obrubník prechodový nemusíte použiť iba k dlaždeným plochám, môžete ich využiť na plynulé ukončenie akejkoľvek plochy s výškovým rozdielom.

Prednosti obrubníku: jednoduchý efektný vzhľad, mnohostranné použitie.

Betónové obrubníky sú dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu pri ohybe, mechanickú stabilitu a odolnosť proti mrazu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.