Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Schodiskové stupne

Tipy, ako dobre urobiť vonkajšie schody s obkladom z betónových platní

Vonkajšie schody s obkladom sú vystavené rovnakým klimatickým podmienkam ako obklady balkónov a terás. Tieto obklady nie sú vodotesné! Najmä cez škáry preniká zrážková voda, ktorá sa hromadí v konštrukcii, čo vedie k poškodeniu mrazom, vlhkostným škvrnám a výkvetom. Čím viac stupňov je v konštrukcii, tým je väčšia pravdepodobnosť vzniku porúch a škôd.

Vonkajšia dlažba na schody

Aj pri najstarostlivejšej montáži betónových platní na vonkajších schodoch a podestách sa tomu nedá vyhnúť: Spoje nie sú vodotesné a povrchová voda prenikne do úložnej malty. Najmä keď dažďová voda tvorí kaluže na nástupniciach s príliš malým spádom alebo s protispádom. 
Ak táto voda nemôže čo najskôr odtiecť, potom sa účinky slnka a mrazu čoskoro prejavia na použitých materiáloch. 
Najväčšie riziká vznikajú v dôsledku celoplošného lepenia platní do tenkovrstvových cementových lepidiel. Nerovnosti podkladu a tolerancie obkladových platní vedú k vyrovnávaniu podkladu maltou, čo vedie k vzniku dutín v maltovej vrstve. Ak sa do týchto dutín dostane voda a hromadí sa, potom je len otázkou času, kedy sa prejavia neopraviteľné škody.

Vápenatenie. 
Voda preniká škárami v konštrukcii stupňov a podest. Voľné vápno v cementovej malte sa rozpúšťa a začne vytekať cez škáry medzi nástupnicami a podstupnicami. Výsledok: škaredé vápenné jazyky na podstupnici. 

Nasiakanie vodou. 
Hromadenie vody v úložnej vrstve, podporované malým sklonom nástupnice a kondenzáciou vody vo väčších dutinách vedie pri bežne nasiakavom betóne k dlhodobej absorpcii vody a k transportu vlhkosti smerom k povrchu betónových platní. Výsledok: Permanentné vlhkostné škvrny a farebné zvýraznenie. Výkvety.

Trhavina pod obkladom. 
Nahromadená voda pri cyklickom zmrazovaní a rozmrazovaní narúša štruktúru maltového lôžka. Voda, ktorá sa hromadí v dutinách lepidla sa vo forme ľadu rozpína. Výsledok: odtrhnutie a odpadnutie betónových platní. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že dobré riešenia sú tie, ktoré majú v konštrukcii pod obkladom spoľahlivú a trvale funkčnú kapilárne pasívnu drenáž. Podkladná nosná betónová/železobetónová konštrukcia musí spĺnať tieto požiadavky:

  • Dostatočná únosnosť a pevnosť 
  • Spád plochy pod nástupnicou má byť min. 1,0%. Ak je podklad vodorovný, je potrebné spád vytvoriť z cementovej malty 
  • Ak je to potrebné, povrch podkladu sa musí vyspraviť tak, aby sa mohla na nej urobiť hydroizolácia 
  • Podklad musí mať hydroizoláciu. Vhodné sú najme flexibilné jednozložkové izolačné stierky na vonkajšie použitie.
Exteriérové schody s obkladom z platní

 

Úložná vrstva musí byť vodopriepustná. Optimálne riešenia sú tie, ktoré majú na hydroizolácii pod vodopriepustnou úložnou vrstvou položené a fixované kontaktné drenážné pásy z tvarovaného plastu (napr. z polyetylénu) s vodopriepustnou tkaninou alebo mriežkou na vrchnej strane. Komplexné riešenie musí pamätať aj na detaily styku prvého a posledného stupňa s nadväzujúcimi podestami, chodníkmi, terasami a priľahlými stenami. Je potrebné tiež zabezpečiť, aby voda z drenážnych vrstiev nemohla vytiecť cez škáry v bočných čelách schodov. 

Potrebné je dbať na to, aby sa na schodište nadväzujúce plochy a terasy odvodňovali samostatne, nie cez schodište. 
Pri sanáciach vokajších shodov je potrebné nielen odstráneniť finálne vrstvy (kamenné dosky, betónové pletne, keramický obklad, cementovú omietku,… ) ale aj správne sanovať podkladnú betónovú konštrukciu a potom urobiť všetky ďalšie potrebné úpravy povrchu podkladu, predovšetkým vytvoriť spád min. 1%.

Zdroj: Klocok Poprad s.r.o