Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Svahové oporné tvárnice - Varioflor

Svahové oporné tvárnice - Varioflor

Staticky bezpečná výstavba pre náročné spevnenie svahu a steny. Rozkvitnutý oporný múr vytvoria betónové tvárnice zo špeciálneho betónu s pórovitou štruktúrou a s priebežnou dutinou na zásypový materiál. 

Svahový oporný systém Varioflor

Systém VARIOFLOR sa uplatňuje na spevnenie a zazelenenie svahov, na optické oddelenie priestoru ako aj na zhotovenie protihlukových bariér.

Tvárnice je možné otočiť na vzdušnú stranu steny dvomi stranami (uzavretú alebo zazelenenú stenu).

Spevnenie svahov

Tvárnice Varioflor umožňujú ďalšie riešenia na spevnenie svahov v okolí rodinných domov a sú používané hlavne v záhradách, vidieckej a mestskej architektúre.

  • možná variabilná výstavba (zatvorená, odsadená)
  • vysoko absorbčná vizuálna, vetrová a hluková bariéra 
  • odolnosť voči vplyvom počasia, mrazuvzdornosť, odolnosť voči posypovým soliam
  • vhodné na zazelenenie rastlinami
  • statická bezpečnosť
  • atraktívny profilovaný povrch
  • výsadbou okrasné betónové tvárnice získavajú vysokú estetickú hodnotu
  • okrem estetickej funkcie, zároveň efektívne spevnenie svahu