Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Premac ELKO, Premac ELKO flair

Premac-ELKO flair

Tech. pomoc: so statickým posudkom
Povrch: Kamenná drť, viditeľné strany,
               horná časť a zadná strana brokovaná
Hrúbka stien: 12 cm
Šírka prvkov: 50/100 cm

Zaťažovací stav 1, Šírka 50 cm

Výška cm5580105130155
Dĺžka päty cm3050607085
Hmotnosť cca kg/ks100168215265325

Zaťažovací stav 1, Šírka 100 cm

Výška cm5580105130155
Dĺžka päty cm3050607085
Hmotnosť cca kg/ks200335430530650

Uholníky Premac-ELKO

Tech. pomoc: so statickým výpočtom
Povrch: vyhotovenie z pohľadového betónu, farba sivá
Hrúbka stien: 12 cm
Šírka prvkov: 50/100 cm 

Zaťažovací stav 1, Šírka 50 cm   

Výška cm5580105130155
Dĺžka päty cm3050607085
Hmotnosť cca100168215265325

Zaťažovací stav 1, Šírka 100 cm

Výška cm5580105130155
Dĺžka päty cm3050607085
Hmotnosť cca200335430530650

Premac - ELKO sú vystužené v nasledovných prípadoch zaťaženia

Oceľová výstuž a dĺžka päty jednotlivých stien sa volia na základe statických parametrov.
Uholníky Premac - ELKO sa vyrábajú vo výškach 55, 80, 105, 130 a 155 cm. Uvedených päť zaťažovacích stavov pokrýva situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v záhradnej a krajinnej zástavbe, ako aj v pozemnom staviteľstve a dopravných stavbách.