Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Svahové oporné tvárnice Hangflor

Uloženie svahových tvárnic

Normálna výstavba múru,
- Hangflor, hrúbka múru 50 cm -
8,3 ks/ m2 plochy múru
- Hangflor - MIN, hrúbka múru 35 cm - 17,8 ks/ m2 plochy múru

Príklady výstavby múru Hangflor,
Príklady osadenia  a maximálne výšky za predpokladu nasledovných parametrov pôdy:
γe = 18 KN/m³; φ = 35°; δ = 2/3φ; β = 0°; ρ = 5,0 KN/m²

Parkflor - Hangflor príklady výstavby múru
γe = 18 KN/m³; φ = 35°; δ = 2/3φ; β = 0°;
Premenné zaťaženie = = 5,0 KN/m²

Pred výstavbou si prosím skontrolujte, či sú splnené uvádzané základné predpoklady.