Premac spol. s r. o.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Premac, spol. s r. o. berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne a drží sa striktne predpisov zákona o ochrane údajov. Osobné údaje sa na tejto webovej stránke uvádzajú len v technicky potrebnom rozsahu. V žiadnom prípade sa poskytnuté údaje nepredávajú alebo z iných dôvodov nepodávajú ďalej tretím osobám.

Nasledovné vysvetlenie Vám dá prehľad o tom, ako zabezpečíme túto ochranu a aké typy údajov sa na aký účel poskytujú.

Spracovanie údajov na tejto internetovej stránke

Spoločnosť Premac, spol. s r.o. zisťuje a automaticky ukladá informácie vášho prehliadača:

  • typ/ verzia prehliadača
  • operačný systém
  • URL adresa navštívenej stránky
  • IP adresa vášho počítača
  • dátum a čas návštevy stránky

Tieto údaje sa prideľujú neurčeným osobám spoločnosti Premac, spol. s r.o.. Zostavovanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa nevykonáva, údaje sa ostatne po štatistickom vyhodnotení vymažú.

Osobné údaje

V normálnom prípade môžete naše internetové stránky vyzvať, aby pracovali bez akýchkoľvek údajov o Vašej osobe. V ojedinelých prípadoch však potrebujeme informácie o Vás, napríklad na zaslanie Vami požadovaného informačného materiálu, na odpovedanie na dopyty alebo na spracovanie objednávok. Vaše údaje sa použijú na vykonanie tohto spracovania. Tretie osoby pritom zahrnuté nie sú.

Právo na informácie

Kedykoľvek máte právo na informácie o uložených údajoch ohľadne Vašej osoby, ich pôvod a príjemcu ako aj účel uloženia.

Ďalšie informácie

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto Vám vždy radi poskytneme odpovede ohľadne spracovania Vašich osobných údajov. Ak máte otázky, ktoré Vám toto vysvetlenie ochrany údajov nezodpovedalo alebo ak si želáte bližšie informácie k niektorému bodu, obráťte sa prosím kedykoľvek na nás.