Premac spol. s r. o.

Preblok®

Výstavba plotu

Pred zahájením prác výstavby plotu Preblok® sa presvedčite, či dĺžky oplotenia udané v projektovej dokumentácii zodpovedajú rozmeru rastra 40 cm (resp. 20 cm). Ak nie,  tvárnice budete upravovať rezaním. Pri stanovení výšky oplotenia je potrebné zohľadniť výškový raster 20 cm.

Betónový plot Preblok®Betónový plot Preblok®
Návod na výstavbu plotu