Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Betónový plot - plotové tvárnice Preblok

Plotový systém Preblok

K betonovým tvárniciam Preblok možno použiť krycie soklové a pilierové platne (plotové striešky) plotového systému Maclit.

Tvárnice Preblok sú dodávané  kombinovane, pričom:
v jednej vrstve je 9 ks základných tvárnic, 1 ks pilierová tvárnica a 2 ks deliteľných tvárnic, spolu 12 ks.
Na jednej palete je 5 vrstiev, spolu 60 ks tvárnic.

- Delitelnú tvárnicu je možné rozdeliť na dve časti a použiť na vytvorenie začiatku/konca plotu.
- Delitelnú tvárnicu je možné použiť aj ako pilierovou tvárnicou !

Tvárnice Preblok- Základná/ Deliteľná/ Pilerová
dĺžka cm40
šírka cm 20
výška cm20
Spotreba ks/m212,5
Hmotnosť kg ks/ paleta21/1285
Množstvo ks/ paleta60

Farebnosť plotovej tvárnice Preblok

Statika plotovej tvárnice

Plotové konštrukcie do výšky 100 cm je možné zhotoviť montážou na sucho so zabetónovanými otvormi. Plotové konštrukcie vyššie ako 100 cm, t. j. steny, piliere je potrebné staticky posúdiť pri zohľadňovaní miestnych pomerov (vietor, sneh, základová pôda). Tieto konštrukcie je vhodné ukladať s použitím stavebného lepidla a súčasne vystužiť vo zvislom, resp. vodorovnom smere oceľovou výstužou.