Premac spol. s r. o.

Maclit®

Výstavba plotu

Pred zahájením prác výstavby plotu Maclit® sa presvedčite, či dĺžky oplotenia udané v projektovej dokumentácii zodpovedajú rozmeru rastra 40 cm (resp. 30,20 cm). Ak nie,  tvárnice budete upravovať  rezaním. Pri stanovení výšky oplotenia je potrebné zohľadniť výškový raster 15 cm.

Betónový plot Maclit®Betónový plot Maclit®
Návod na výstavbu plotu
Betónový plot Maclit®Betónový plot Maclit®
Príklady zhotovenia plotu