Premac spol. s r. o.

Maclit®

Postup uloženia plotových tvárnic - príklady zhotovenia stenových konštrukcií

Plotový systém Maclit - ukončenie steny:

Priame ukončenie steny :
Plotové tvárnice Normál 17 ks / m2, ostatné tvárnice podľa potreby

Rohové ukončenie steny - 90°
Plotové tvárnice Normál 17 ks / m2, ostatné tvárnice podľa potreby

Rohové ukončenie steny - 45°
Plotové tvárnice Normál 17 ks / m2, ostatné tvárnice podľa potreby
Tvárnice sa upravujú rezaním (22,5°pri 45°rohu).  

Betónové tvárnice na ploty - ukončenie Variant 1
Drážka (fáza) tvárnice zostáva

plotové tvárnice Maclit

Betónové tvárnice na ploty - ukončenie Variant 2 
Drážka (fáza) tvárnice je odstránená

plotové tvárnice Maclit

Príklady zhotovenia pilierových konštrukcií pre betónový plot:

údaje platia pre 1 meter výšky piliera

Pilier 40 cm
6,76 Tvárnica 3/4
6,67 Tvárnica 1/4

Pilier 60 cm
3,38 Tvárnica Normál
6,76 Tvárnica 3/4
6,76 Tvárnica 1/4

Pilier 80 cm
6,76 Tvárnica Normál
6,76 Tvárnica 3/4
6,76 Tvárnica 1/4

Pilier na poštovú schránku 
Príklad piliera 60 cm (výška 60 cm).