Premac spol. s r. o.

Granublok®

Výstavba plotu

Pred zahájením prác výstavby plotu Granublok® sa presvedčite, či dĺžka oplotenia udané v projektovej dokumentácii zodpovedajú rozmeru rastra 38 cm (resp. 18 cm). Ak nie, tvárnice budete upravovať rezaním. Pri stanovení výšky oplotenia je potrebné zohľadniť výškový raster 18 cm.

Betónový plot Granublok®Betónový plot Granublok®
Návod na výstavbu plotu

Ako zhotoviť pilier

Pilier šírky 36 cm a hrúbky 18 cm
prvý rad tvorí základná tvárnica,
druhý rad dve polovičné tvárnice,
potom postup opakovať.

Pilier šírky 36 cm dĺžky 36 cm
prvý rad sa skladá z dvoch základných tvárnic uložených vedľa seba,
druhý rad sa skladá tiež z dvoch základných tvárnic, ale uložených kolmo na prvý rad,
potom postup opakovať.