Premac spol. s r. o.

City® flair

Výstavba plotu


Pred zahájením prác výstavby plotu City® flair sa presvedčite, či dĺžky oplotenia udané v projektovej dokumentácii zodpovedajú rozmeru rastra 50 cm (resp. 25 cm). Ak nie,  tvárnice budete upravovať rezaním. Pri stanovení výšky oplotenia je potrebné zohľadniť výškový raster 20 cm.

Betónový plot City® flairBetónový plot City® flair
Návod na výstavbu plotu

Možnosti riešenia

Formátom základný (začiatok / koniec) je možné v múrovej väzbe nahradiť základný formát, otáčaním prvku a spojom na tupo dvoch krajových prvkov

náhrada základného prvku formátom základný (začiatok / koniec)