Premac spol. s r. o.

Rampový prefabrikát RR1-RR2

Nástupištné prefabrikáty rampové RR1a RR2 k nástupištnej hrane PRE 160® sú železobetónové prefabrikáty tvaru L slúžiace na oddelenie železničného zvršku a nástupišťa v zošikmenej rampovej časti a zároveň ako nájazdová rampa nástupišťa.

  • Nástupištné rampové prefabrikáty sa ukladajú podobne ako hrany na pásový základ do lôžka z cementovej malty.
  • So základom sú fixované pomocou dvoch kotviacich tŕňov cez navŕtané otvory zaliate cementovým mliekom.
  • Jednotlivé dielce sú v pozdĺžnom smere spájané na pero a drážku.
  • Na bočných stranách dielcov sú dištančné výstupky 1 mm, ktoré zabezpečujú priestor pre dilatáciu nástupištnej konštrukcie.