Premac spol. s r. o.

Rampový prefabrikát R1-R7

Nástupištné prefabrikáty rampové R1 - R7 k nástupištným hranám PRE 100®, PRE 110®, PRE 155®, PRE 200® sú železobetónové prefabrikáty tvaru L slúžiace na oddelenie železničného zvršku a nástupišťa v zošikmenej rampovej časti a zároveň ako nájazdová rampa nástupišťa.

Nástupištné rampové prefabrikáty sa ukladajú podobne ako hrany na pásový základ do lôžka z cementovej malty.

So základom sú fixované pomocou dvoch kotviacich tŕňov cez navŕtané otvory zaliate cementovým mliekom.

Jednotlivé dielce sú v pozdĺžnom smere spájané na pero a drážku.

Na bočných stranách dielcov sú dištančné výstupky 1 mm, ktoré zabezpečujú priestor pre dilatáciu nástupištnej konštrukcie.