Premac spol. s r. o.

Priekopové tvárnice TBM 51-30 a TBM 1-60

priekopové tvárnice

Efektívne líniové odvodnenie pre výstavbu priekop a odvodňovacích korýt. Priekopové tvárnice pre odvod povrchových vôd pri železničných tratiach, cestách, diaľniciach ako aj ostatných komunikáciách.

Betónové tvárnice sa ukladajú na rastlú zeminu, na štrkopieskový podsyp alebo na betónový podklad. Spojenie jednotlivých tvárnic sa vykoná dorazením nasucho, spoje sa všpárajú riedkou cementovou maltou. Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení špáry max. 10 mm. Pri požiadavke na menšie polomery je nutné tvárnice upraviť rezaním.

Vlastnosti priekopovej tvárnice:

  • povrch je hladký bez výlupkov
  • hrany sú ostré bez vypadávajúcich kameňov